Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Admitere în învățământul liceal, profesional și dual
 

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2024-2025 in Municipiul Bucuresti

Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat

Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

~ ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ~

Ordin nr. 3939/29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2024-2025, a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competetii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru anul scolar 2024-2025

Anexa 1 - Cerere de inscriere pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna

Anexa 2 - Cerere de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna

Plan de masuri nr. 3872/20.02.2024 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal, profesional si dual, pentru anul scolar 2024-2025

Ordin ME nr. 6154 din 31 august 2023 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024-2025

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

~ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ~

Ordin ME nr. 6070 din 31 august 2023 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2024-2025

Ordin nr. 5058/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat

Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016

Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017

Mai multe precizări ...

Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5