Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Admitere în învățământul liceal, profesional și dual


 

​Procedura privind desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasele a IX-a (bilingv)

Anexa 1 - Cerere echivalare

Anexa 2 - Proces verbal cu privire la rezultatele recunoasterii si echivalarii

Anexa 3 - Lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii

Plan de măsuri privind organizarea și desfășurarea admiterii învățământul liceal de stat, pentru anul scolar 2022-2023

CALENDARUL ADMITERII IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in învățământul liceal pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN nr. 5142 din 20 august 2021 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023

Fișa de înscriere în anul școlar 2022-2023 admitere in clasa a IX-a - învățământu liceal de stat

Anexa la fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 in învățământu profesional și învățământul DUAL, de stat

Fișa de inscriere in anul scolar 2022-2023 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2022-2023

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invățământul dual pentru calificari profesionale de nivel 3

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invățământului profesional de stat

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

Mai multe precizări ...


Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5