Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Management instituţional


 

 

ORDIN nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN nr. 5.195 din 3 septembrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

ORDIN nr. 5.154/ 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile

ORDIN nr. 5.447/ 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ANUNŢ cursuri de limba română pentru refugiaţi

LEGE-CADRU nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

ORDIN nr. 5.034/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel“

ORDIN nr. 4.742/ 2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu completările și modificările ulterioare

ORDIN nr. 3.844/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu completările și modificările ulterioare

Metodologia de organizare şi funcţionare "Şcoală după şcoală", cu completările și modificările ulterioare

Legea Educatiei Nationale nr.1/ 2011, cu completările și modificările ulterioare

Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5