Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Miscare
Miscarea personalului didactic

 

 

 

GRAFICUL SEDINTELOR PUBLICE august-septembrie 2016- aici

 

~ ARHIVA ~

OMECTS 4472/ 14.06.2012 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvatamntul preuniversitar n anul scolar 2012-2013 - aici

Ordinul 5560/ 2011 privind Metodologia cadru a mobilitatii personalului didactic in anul scolar 2012-2013 - aici

Calendarul mobilitatii personalului didactic in anul scolar 2012-2013 - aici

Criterii de evaluare a personalului didactic in anul scolar 2012-2013 - aici

OMECTS 5484/ 2011 privind recunoasterea competentelor formale, informale, nonformale - aici

OMECTS 5487 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar.pdf - aici

Metodologia miscarii personalului didactic 2011-2012 - aici

Calendarul miscarii personalului didactic 2011-2012- aici

Centralizator 2011- aici

Instructiune MECTS nr. 1 / 2011 privind mentinerea in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare - aici

Instructiune MECTS nr. 3 / 2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea Educatiei Nationale nr.1 / 2011- aici

Anexa 1 la Instructiunea MECTS nr. 3 / 2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea Educatiei Nationale nr.1 / 2011 - aici

INSTRUCTIUNE privind ocuparea posturilor didactice/ catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012- aici

Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2
power by Florin Canavea